Park Oliwski

by admin

Park Oliwski to najpiękniejszy gdański park. Położony jest w dzielnicy Oliwa, a jego powierzchnia wynosi 11,3 ha. Jego początki sięgają końca XII wieku, kiedy to w 1186 roku sprowadzono tutaj zakon cystersów. Osiedleni tu zakonnicy wraz z budowlami klasztornymi zaczęli tworzyć także tereny parkowe. Zakładali ogrody i aleje, zagospodarowywali łąki, kopali stawy. W wieku XVI park ukształtowano w użytkowy ogród konwentualny, a pod koniec wieku XVIII otwarto go dla zwiedzających.

W połowie XVIII wieku (lata 1754-1756) z inicjatywy cysterskiego opata Jacka Rybińskiego          w parku powstał rokokowy pałac, a park otrzymał układ przestrzenny oparty na dwóch niesymetrycznych osiach, co stanowiła naśladownictwo klasycznych ogrodów francuskich.

Po pierwszym rozbiorze Polski, w roku 1772, Oliwa wraz z parkiem przyłączona została do Prus. Prusacy, zafascynowani ogrodami angielskimi oraz chińskimi zaczęli na ich wzór przerabiać park. Pojawiły się tu sztuczne pagórki, rustykalna kaskada, chińskie pawilony, groty szeptów oraz liczne rzeźby i monumenty. Pojawiły się również kręte ścieżki i alejki oraz oczka wodne i stawy wiernie imitujące dziką przyrodę. Co ciekawe, wygląd jaki wówczas nadano parkowi, utrzymał się aż do czasów teraźniejszych.

W roku 1831 zakon Cystersów na gdańskiej Oliwie przestał istnieć, a do parku zaczęto sprowadzać egzotyczne gatunki drzew i roślin. Ostatecznie, w roku 1924, parkiem zaczął zarządzać miejski ratusz, a w pałacu utworzono muzeum.

Niestety podczas II Wojny Światowej park bardzo poważnie ucierpiał. Korzystając z ukształtowania terenu (pagórki, mnóstwo drzew) budowano tutaj stanowiska obrony przeciwlotniczej oraz rozlokowywano czołgi i działa.

Po zakończeniu działań wojennych, w listopadzie 1946 roku, powstała tutaj Stacja Aklimatyzacji Roślin, a w latach 1952-1956 utworzono ogród botaniczny. W 1955 roku park otrzymał imię Adama Mickiewicza, z okazji setnych urodzin poety. Od roku 1971 Park Oliwski figuruje w rejestrze zabytków miasta Gdańska. 5 lat później, w parku utworzono Galerię Współczesnej Rzeźby Gdańskiej.
 

Zobacz także