Łaźnia

by admin

Popularna w Gdańsku Łaźnia to w rzeczywistości Centrum Sztuki Współczesnej. Swą siedzibę ma              w zabytkowym budynku dawnej miejskiej łaźni mieszczącej się przy ul. Jaskółczej 1. Centrum jest utrzymywane z budżetu Gdańska i działa na podstawie uchwały miejskiej rady. Jest to jedna z pierwszych publicznych instytucji związanych z kulturą założonych po roku 1989. Powstała dzięki współpracy Galerii C14, Fundacji Totart oraz Galerii Wyspa, która doprowadziła do przeznaczenia budynków dawnych miejskich łaźni na cele kulturalno-artystyczne.

W Łaźni gromadzone są eksponaty z różnych dziedzin sztuki, organizowane są wystawy sztuki współczesnej, spotkania z artystami, warsztaty twórcze, koncerty muzyki poważnej i seanse filmowe.

Do cyklicznych projektów Centrum Kultury Współczesnej należą m.in.:

– „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska” – prowadzone w ramach tego projektu działania artystyczne mają na celu rewitalizację zaniedbanych dzielnic Gdańska.

– „Cities on the Edge” – ten projekt pomaga w nawiązywaniu współpracy artystycznej pomiędzy miastami leżącymi w nadmorskich portach.

– „Art&Science Meeting – to wystawy, konferencje i wystawy prezentujące tematykę z pogranicza nauki     i sztuki.

– „In Progress” – podczas tych spotkań prezentowana jest muzyka współczesna, która łączy się tu              z teatrem, tańcem i filmem.

– „Parakino” – projekt ukazujący związki filmu ze sztukami plastycznymi.

– „Festiwal In Out” – to konkurs na prace z zakresu filmu, animacji i dokumentu.

– „Mistycy – Literaci – Wariaci” – to spotkania autorów tworzących literaturę alternatywną, wyrażającą bunt wobec zastanej rzeczywistości.

Bilet normalny nabyć można za 7 zł., a ulgowy kosztuje 5 zł. Bilet szkolny dla uczniów i studentów to koszt symbolicznej złotówki. Można też kupić bilet rodzinny za 10 zł. lub grupowy (od 15 do 30 osób) za 30 zł.

Łaźnia otwarta jest od wtorku do niedzieli od godz. 12:00 do godz.18:00. Wyjątkiem są tutaj czwartki, kiedy to można wejść w godz. od 12:00 do 20:00. W poniedziałki Centrum jest nieczynne.
 
Co ciekawe, w roku 2013, Łaźnia znalazła się wśród 20 najlepszych galerii wystawowych w Polsce             w zestawieniu czasopisma „Polityka”.

Więcej informacji o Łaźni i wydarzeniach się tu odbywających uzyskać można pod nr tel. 58 305 40 50.

 

 

 

 

Zobacz także