Katedra Oliwska

by admin

Katedra Oliwska zlokalizowana jest w gdańskiej dzielnicy Oliwa, przy ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 5. Jest to potężny kościół o długości 107 m. i szerokości 19 m. co czyni z niej najdłuższą świątynię cysterską na świecie. Posiada trzy nawy oraz dwie wąskie wieże o wysokości  46 m. każda. Budowana była przez okres kilkudziesięciu lat, w wieku XIII i XIV, w stylu romańskim, romańsko-gotyckim oraz gotyckim.

We wnętrzu katedry znajdują się zabytki sztuki sakralnej utrzymane w stylu barokowym, renesansowym, klasycznym oraz rokokowym. Podziwiać można tu liczne epitafia i płyty nagrobne czy też zabytkowe baldachimy i żyrandole. Warta zobaczenia jest także kaplica św. Krzyża oraz kaplica św. Jana Nepomucena. Co ciekawe, pod kaplicami znajdują się grobowce biskupie, w których pochowani są biskupi gdańscy. Oprócz tego, w katedrze umieszczony jest także grobowiec książąt pomorskich. Należy także wspomnieć o 23 marmurowych ołtarzach wykonanych w stylu barokowym i rokokowym. Pochodzą one głównie z XVII wieku i są bardzo bogato zdobione.

Na uwagę zasługują także znajdujące się tutaj wielkie organy. Wykonane w XVII wieku, działają do dziś. Składają się one z aż 7876 piszczałek wykonanych z drewna dębowego, jodłowego i sosnowego. Swymi przepięknymi dźwiękami przyciągają one licznych melomanów na organizowane często w katedrze koncerty organowe, których organizatorem zazwyczaj jest Zespół Muzyki Dawnej Cappella Gedanensis. Jednak organów posłuchać można nie tylko w czasie występów zespołów, gdyż krótkie, 20-minutowe, demonstracyjne koncerty odgrywane są niemalże codziennie.

Zobacz także