Brama Wyżynna

by admin

Brama wraz z systemem fortyfikacji bastionowych powstała w roku 1588. Była w owym czasie główną bramą wjazdową do miasta, w trakcie tzw. Drogi Królewskiej i to właśnie tutaj odbywały się ceremonie powitania  polskich królów wjeżdżających do miasta. Obecnie znajduje się tu ulica Okopowa i Wały Jagiellońskie. Pierwotnie, przed bramą znajdował się zwodzony most, który przy użyciu specjalnych łańcuchów podnoszono lub opuszczano. Pod mostem znajdowała się głęboka fosa. Przez blisko 300 lat brama strzegła miasta przed agresorami, aż w roku 1861 została odrestaurowana. Zwiększono przepustowość przejazdu dobudowując dodatkowo przejazdy, a zwodzony most nad fosą zastąpiono stała groblą. W wyniku działań wojennych podczas II Wojny Światowej, brama niezbyt ucierpiała, ale mimo to była odbudowywana aż do roku 1965. Pomieszczenia w bramie były siedzibą Polskiego Biura Podróży „Orbis” oraz Biura Informacji Turystycznej. W 2002 roku obiekt trafił pod opiekę Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, a od roku 2012 funkcjonuje tutaj Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej.

W górnej części bramy zaobserwować można trzy herby. Po środku herb Polski, na prawo herb Gdańska,   a na lewo herb Prus Królewskich. Ponadto, na fasadzie umieszczone zostały 3 łacińskie sentencje przypominające o najważniejszych wartościach społeczno-państwowych.

  • Sapientissime fiunt quae pro Republica fiunt– „Najmądrzej dzieje się wszystko, co się dzieje dla Rzeczypospolitej”.
  • Iustitia et Pietas duo sunt Regnorum omnium Fundamenta– „Sprawiedliwość i pobożność to dwie podstawy wszystkich królestw”.
  • Civitatib.(us) haec optanda bona maxime Pax, Libertas et Concordia– „Dobra najbardziej dla państw pożądane to pokój, wolność, zgoda”.

Wszystkie litery w tych sentencjach były w przeszłości pozłocone.

 

 

 

 

  

 

Zobacz także