Kościół św. Piotra i Pawła

by admin

Świątynia jest jednym z największych kościołów gotyckich w Gdańsku. Mieści się przy ul. Żabi Kruk 3 i budowana była dość długo, bo od końca XIV wieku, aż  do początków wieku XVI. Jego długość wynosi 62 m., a szerokość 26 m. Świątynia jest murowana, zbudowana na rzucie prostokąta. Wyróżnia się masywnym frontem oraz niskim, dwuspadowym dachem i wieżą kościelną wysoką na 41 m. Korpus jest trzynawowy, we wnętrzu dominują sklepienia kryształowe i gwiaździste.

Przez kilkaset lat swego żywota, kościół był wielokrotnie niszczony (m.in. przez wojska  napoleońskie czy też w trakcie II Wojny Światowej) i odbudowywany. Służył m.in. jako wojskowy szpital polowy czy…magazyn siana i słomy. Wielokrotnie przechodził z rąk do rąk i opiekowali się nim katolicy, luteranie, kalwini, a obecnie, od roku 1958, służy wspólnocie ormiańsko-katolickiej. I właśnie ze względu na swoją burzliwą historię, wyposażenie świątyni nie ostało się do czasów współczesnych i w większości zostało zrekonstruowane.

Warte obejrzenia są tutaj m.in. obraz Matki Boskiej Łaskawej z 1742 roku, rokokowy ołtarz główny, barokowy portal zakrystii, ołtarz św. Klemensa, czy rokokowa kaplica grobowa Uphagenów z XVII wieku. Ponadto, na uwagę zasługują barokowa ambona, gotycka chrzcielnica, epitafia, żyrandole i płyty nagrobne.

Dostęp do świątyni jest ograniczony. W okresie od czerwca do września zwiedzanie możliwe jest od godz. 10:00, a w pozostałych miesiącach, przed rozpoczęciem nabożeństw i po ich zakończeniu.

 

 

 

 

Zobacz także