Kościół św. Brygidy

by admin

Położony przy ul. Profesorskiej 17 Kościół św. Brygidy jest bez wątpienia najbardziej znanym gdańskim kościołem. Swój początek świątynia wzięła z rozbudowy kaplicy pokutnic pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w drugiej połowie XIV wieku. W 1374 roku w kaplicy pokutnic złożony został sarkofag z relikwiami św. Brygidy, co zapoczątkowało kult tej postaci na całym Pomorzu. 20 lat później, papież Bonifacy IX wydał zgodę na budowę klasztoru w miejscu kaplicy.

Przez długie wieki klasztor modernizowano i rozbudowywano. Dobudowano m.in. nawy, chór i zakrystię. Taka sytuacja miała miejsce aż do roku 1587, kiedy to w wyniku pożaru zniszczeniu uległy dachy, stropy oraz wyposażenie. 15 lat później kościół odbudowano, lecz niestety czasy napoleońskie (XIX wiek) przyniosły dewastacje świątyni. Dzieła zniszczenia dopełniły wojska radzieckie, które podczas II wojny światowej zburzyły i spaliły budynki klasztorne. W 1970 roku zapadła decyzja, by w miejscu ruin wybudować nowy kościół. Wszelkie prace budowlane oraz wyposażeniowe trwały 17 lat i w 1987 roku wybudowano nową świątynię z zachowaniem jej pierwotnego wyglądu. Nowy kościół bardzo szybko stał się kościołem „robotników”, gdyż na terenie parafii znajdowały się w owym czasie 3 stocznie oraz wiele innych, mniejszych zakładów pracy. W czasie walki Solidarności z komunizmem kościół św. Brygidy był miejscem spotkań opozycjonistów. Na plebanii pomoc znaleźli m.in. Lech Wałęsa, Jacek Kuroń, Tadeusz Mazowiecki czy Bronisław Geremek.

W kościele podziwiać możemy wiele zabytków podkreślających tożsamość narodu polskiego. Są to m.in: drewniane krzyże z okresu strajków  z rok 1980 i 1988, epitafia upamiętniające żołnierzy AK, tablice pamiątkowe upamiętniające Józefa Piłsudskiego, płaskorzeźba Matki Boskiej z wizerunkami herbów polskich miast, drzwi z wizerunkami 152 osób związanych z Solidarnością czy też płaskorzeźba ks. Jerzego Popiełuszki. Ponadto znajdziemy tutaj urny z prochami z ziemią z miejsc, w których ginęli Polacy (m.in. z obozów koncentracyjnych) oraz wielki, bursztynowy ołtarz, odsłonięty w roku 2017.

 

 

 

Zobacz także