Sopocki Teatr Tańca

by admin

Założony w roku 1998 Sopocki Teatr Tańca swą siedzibę ma w budynku mieszczącym się przy ul. Oskara Kolberga 31/20. Jego założycielami są dyplomowani tancerze oraz choreografowie Joanna Czajkowska      i Jacek Krawczyk.

W swym dorobku teatr ma ponad 50 spektakli. Prezentowane były one na wielu festiwalach i pokazach    w Polsce i Europie (m.in. w Niemczech, Portugalii, Szwecji czy na Litwie). Za swą działalność artyści Teatru Tańca otrzymywali i otrzymują nadal liczne wyróżnienia oraz nagrody, wśród których najważniejsza jest honorowa odznaka „Zasłużony dla kultury polskiej” jaką założyciele Teatru Tańca otrzymali od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W spektaklach prezentowanych w teatrze najważniejsza jest idea, koncept, wokół którego budowana jest cała dramaturgia przedstawienia. Tematyka poruszana przez artystów dotyczy przede wszystkim relacji międzyludzkich oraz kształtowania człowieka przez świat. Widać tu także inspiracje innymi dziedzinami sztuki, czego dowodem są takie spektakle jak „TRANSKRYPCJE. Hommage pour Chopin”, „NATURA” (bazujący na poezji Bolesława Leśmiana) czy „DALI” (odwołujący się do twórczości Salvadora Dalego).

Oprócz przedstawień, w teatrze organizowane są warsztaty z techniki tańca współczesnego, kompozycji    i improwizacji tańca czy też tańca połączonego z elementami sztuk walki.

Więcej informacji o działalności teatru i odbywających się tutaj przedstawieniach oraz warsztatach uzyskać można pod nr tel. 504 302 449 lub 501 243 694.

 

Zobacz także