Kościół św. Michała Archanioła

by admin

Kościół św. Michała Archanioła jest najstarszym budynkiem nie tylko w Gdyni, ale i w całym Trójmieście. Zlokalizowany został w gdyńskiej dzielnicy Oksywie, przy ul. płk Stanisława Dąbka 1. Świątynia ufundowana została w roku 1224 przez księcia gdańskiego Świętopełka II. Parafia, której centralnym ośrodkiem stał się kościół, swym zasięgiem obejmowała obszar administracyjny współczesnej Gdyni.

Kościół w swej długiej historii wielokrotnie był burzony i odbudowywany. Najbardziej ucierpiał podczas wojen szwedzkich (wtedy też zagrabiono jego wyposażenie) oraz w czasie II Wojny Światowej. Obecny stan to efekt odbudowy przeprowadzonej po roku 1945. Niestety z oryginalnego, średniowiecznego budynku do dziś zachowała się jedynie zachodnia ściana kościoła.

Mimo swojego wieku, świątynia nadal udostępniana jest dla wiernych i w każdą niedzielę oraz dni powszednie odbywają się tutaj msze święte. Informacje nt. kościoła oraz organizowanych tutaj działalności duszpasterskich uzyskać można pod nr tel. 58 665-00-63. 

W pobliżu kościoła znajduje się cmentarz, na którym pochowani zostali m.in. Antoni Abraham, Bernard Chrzanowski czy Anna Przybylska.

Zobacz także