Kościół św. Józefa

Kościół mieści się przy ul. Elżbietańskiej 9/10 i należy do parafii św. Brygidy archidiecezji gdańskiej. Tuż przy nim znajduje się kaplica, w której każdego dnia, przez całą dobę odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu. Budynek kościoła miał być znacznie...

Galeria Guntera Grassa

Swoją siedzibę galeria ma w budynku mieszczącym się przy ul. Szerokiej 34/35. Powstała w roku 2009 i jej głównym zadaniem jest udostępnianie opinii publicznej dorobku artystycznego Guntera Grassa. Sam Grass, choć mieszkał w Niemczech, to zawsze podkreślał swoje...

Cerkiew św. Mikołaja

Jest to cerkiew parafialna i należy do diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Cerkiew znajduje się w XIX-wiecznym budynku dawnej kaplicy cmentarnej zlokalizowanym przy ul. Traugutta 45. Wcześniej swoją siedzibę w budynku miało Towarzystwo Kremacji, które organizowało tutaj...

Pałac Opatów

Budynki pałacu dzielą się na 2 części. Tzw. Stary Pałac, czyli skrzydło wschodnie, powstał w XV wieku, a w I połowie wieku XVII wybudowano tzw. Nowy Pałac, który jest skrzydłem południowym. Pałac Opatów swą siedzibę ma w Parku...

Mały Młyn

Bardzo nietypową, choć niewątpliwie wartą zobaczenia, atrakcją Gdańska jest tzw. Mały Młyn. Budynek ten, usytuowany przy ul. Rajskiej 2, wybudowali Krzyżacy około roku 1400. Ulokowany został nad utworzonym w XIV wieku kanałem Raduni, w pobliżu kościoła św. Katarzyny,...

Kościół św. Piotra i Pawła

Świątynia jest jednym z największych kościołów gotyckich w Gdańsku. Mieści się przy ul. Żabi Kruk 3 i budowana była dość długo, bo od końca XIV wieku, aż  do początków wieku XVI. Jego długość wynosi 62 m., a szerokość...

Złota kamienica

Złota kamienica to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych budynków w Gdańsku. Położona jest przy Drodze Królewskiej, na Głównym Mieście. Budynek wzniesiony został w XVII wieku, w latach 1609-1618,    z inicjatywy ówczesnego burmistrza miasta, Johanna Speymanna. Stąd też...

Kaplica Królewska

Mieszcząca się przy ul. Św. Ducha 58 Kaplica Królewska to najcenniejszy sakralny, barokowy zabytek Gdańskiego Głównego Miasta. Wybudowana została w wieku XVII, w latach 1678-1681. Fundusze na jej budowę pochodziły z ofiary króla Jana III Sobieskiego (stąd nazwa kaplicy)...

Muzeum Wolnego Miasta Gdańska

W okresie między I a II Wojną Światową Gdańsk miał, na mocy decyzji Ligi Narodów, status „wolnego miasta”, tzn. był autonomicznym państwem-miastem z własną walutą, parlamentem, hymnem czy senatem. I chociaż w większości zamieszkiwany był przez ludność niemiecką,...

Muzeum archeologiczne

Bez wątpienia jest to jedno z najciekawszych gdańskich muzeów. Swą siedzibę ma                 w budynku dawnego Domu Towarzystwa Przyrodniczego, przy ul. Mariackiej 25/26. Na początku Muzeum Archeologiczne było oddziałem Muzeum Pomorskiego, jednak od 1962 roku działa jako samodzielna jednostka....

Page 2 of 6 1 2 3 6

Follow Our Page