Home Porady, programy Porady prawne. Klasyfikacja zakupu oleju opałowego.
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Korzystając z serwisu zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptujesz Polityki, prosimy nie korzystaj z naszej witryny.
Klasyfikacja zakupu oleju opałowego. PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 31 Październik 2011 08:51
Wydatki na zakup oleju opałowego powinny być klasyfikowane do paragrafu 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia".

Wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych, powinny być klasyfikowane zgodnie z tym, w którym paragrafie, dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Organ kontroli niesłusznie uznał paragraf 4260 za właściwy do księgowania zakupu oleju opałowego, gdyż opis paragrafu 4260 - Zakup energii zawarty w wyżej wymienionym rozporządzeniu stanowi, iż paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej, gazu oraz wody.

Należy przez to rozumieć usługi w zakresie dostarczania energii, przyłączenia i odłączenia do/od sieci cieplnej, wodnej, gazowej czy energetycznej.

Natomiast zakup oleju opałowego powinien być klasyfikowany według mojej oceny, jako zakup materiałów do paragrafu 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

Powyższe potwierdzają również komentarze do tego paragrafu zawarte w publikacjach przygotowanych pod redakcją pracowników RIO, które wskazują między innymi, iż do tego paragrafu należy klasyfikować zakup opału to jest: węgiel, koks, drewno, olej opałowy i paliwa zastępcze.

Za powyższym uzasadnieniem przemawia również fakt, że zarówno węgiel, koks, drewno jak i olej opałowy kupowane są na zapas i magazynowane jak materiały oraz, że podlegają inwentaryzacji łącznie z innymi materiałami posiadanymi przez jednostkę na koniec roku budżetowego.

Warto dodać, że do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do protokołu.

Podstawa prawna:

    * Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. nr 38, poz. 207).
 
 
Biżuteria z kwiatami
Biżuteria z kwiatami

Online:

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości